Biografie kobiet w regionie Bojadeł

Biografie kobiet w regionie Bojadeł

Historia naszego regionu jest niezwykle bogata w biografie kobiet – filantropek, mecenasek kultury, działaczek społecznych i politycznych, również w aspekcie międzynarodowym.